NEXI hlavní strana

Speciální ochranná dezinsekce, dezinfekce, deratizace
NEXI – to je jistota a spokojenost

Na trhu jsme od roku 1993
Zničíme je, než zničí oni vás

Speciální ochranná dezinsekce, dezinfekce, deratizace
Firemní zákazníci
Zajistíme Sanitační řády, HACCP a analýzu trendů

Na trhu jsme od roku 1993

Naše služby děláme diskrétně a spolehlivě

Speciální ochranná deratizace

Vyhubíme hlodavce a jiné škůdce ve vašich objektech i mimo ně

Podívat se

Speciální ochranná dezinfekce

Zbavíme vás virů, bakterií a životně nebezpečných plísní

Podívat se

Speciální ochranná dezinsekce

Vyhubíme škůdce a obtížný hmyz ve vašich prostorách i mimo ně

Podívat se

Sanace

Souhrn opatření k vyléčení prostoru

Podívat se

Škůdci

Obratlovci

Vyhubíme hlodavce a jiné škůdce
ve vašich objektech i mimo ně

Členovci

Vyhubíme škůdce a obtížný hmyz
ve vašich prostorách i mimo ně

Desinfekce Praha

Viry, bakterie a plísně

Zbavíme vás virů, bakterií a životně nebezpečných plísní

Zobrazit všechny škůdce

Proč využít naše služby

Naše služby děláme DISKRÉTNĚ A SPOLEHLIVĚ!

Je potřeba si uvědomit, že škůdci nejen způsobují diskomfort vašeho života, ale i vašich zvířat a mazlíků. Primárně však mají za následek nemalé škody na vašem majetku a co víc, je tu obrovské riziko – jsou přenašeči velmi závažných nemocí!
Naši profesi rozumíme, neustále se vzěláváme a sledujeme nejnovější vědecké poznatky, zařízení a metody.
Používáme profesionální přípravky nejvyšší kvality a umíme s nimi pracovat.

Zničíme je, než zničí oni vás!

Naše know-how

Vždy se nejprve snažíme o likvidaci škodlivých živočichů bez použití biocidů a jiných chemických přípravků!
Tedy cestou například likvidace mechanické, fyzikální, elektrické, či pomocí světelných pastí, atd.


Provádíme Analýzu trendů (zpracování dat v čase a prostoru), která nám pomáhá identifikovat problémy se škůdci při sledování dlouhodobých vizuálních výkyvů.
Můžeme pak mnohem efektivněji řešit problémy v přípravě na následující sezónu.
Analýzu vyžaduje stále více velkých zákazníků i auditorů.


Vedeme elektronický šanon, kde uchováváme veškerá data minimálně deset let.

Spolupracujeme

Spolupracujeme s největšími odborníky a specialisty v různých oborech včetně Státního zdravotního ústavu.

Jsme členy

Zastupujeme společnosti

Hartmann

Zastupujeme německou firmu Hartmann,
která nám poskytuje špičkové dezinfekční prostředky a vybavení.

Dezinfekční program
Sortiment dezinfekčních prostředků

Sanosil

Zastupujeme švýcarskou firmu Sanosil,
která nám poskytuje špičkové přístroje a dezinfekční přípravky.

Dezinfekce aerosolem

Nozokomiální infekce
Nozokomiální infekce (infekce spojená se zdravotní péčí) patří mezi nejobávanější rizika v moderní medicíně. V neposlední řadě kvůli prevalenci (obecnému rozšíření) bakterií rezistentních na antibiotika.

Mezera v účinnosti
Ruční čištění a dezinfekce dosahují pouze 80% – 90% potenciálně kontaminovaných povrchů. Riziková mezera v účinnosti zůstává!

Dokonalá 3D hygiena
Dodatečná aerosolová dezinfekce uzavře tuto mezeru v efektivitě a dojde k dosažení dokonalé 3D hygieny!

Pošlete fotky škůdců

Rozjasníme Vám kroky, které provedeme pro eliminaci škůdce

Přes Messenger
– pošlete fotku z mobilu

Přes Whats App
– pošlete fotku z mobilu

Kontakt


NEXI, s.r.o.
Bratřínov 57

IČ: 49286927
DIČ: 
CZ49286927

Kontakt:
LUKÁŠ HLAVÁČEK
(+420) 602 313 643
lukas.hlavacek@nexi.cz


ING. ANDREA HLAVÁČKOVÁ
andrea.hlavackova@nexi.cz


ING. JANA HORŇÁKOVÁ
účetnictví
nexi@volny.cz

Náš tým je schopný zasáhnout 24 hodin denně.
Volejte prosím mezi 8:00 a 18:00 hod.

Výroba a montáž ochranných sítí proti hmyzu:
nexi@nexi.cz


  Sanosil přístroje

  Q - Jet CT 20 

  Návod k použití

  Používáme a prodáváme produkty značky SANOSIL  SANOSIL
  S003 Ag  SANOSIL
  S010 Ag  SANOSIL
  S015 Ag


  pro profesionály

  SANOSIL
  Super 25 Ag

  Sanosil S015

  SANOSIL S015 Ag je univerzální antivirový dezinfekční prostředek
  Baleno v objemech: kanystry 25 L a 5 L

  Stáhnout "Produktovou brožuru Sanosil S015 AG"

  Použití

  • Nejčastěji k dezinfekci aerosolem, prostorová dezinfekce, dezinfekce sprejem
  • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků

  Účinnost
  Bakterie, viry, kvasinky a plísně, bakteriální endospory, biofilmy

  Záruční doba

  • 2 roky

  Účinné látky
  7,5% Peroxid vodíku; 0,0075% stříbro (0,0075 g/100gr)
  Standardní věty o nebezpečnosti
  H315

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102, P280, P305+P351+P338
  P337+P313, P501

  Typ výrobku:

  • K přímému použití

  Dodání a skladování:

  • Bez zvláštních dodacích a skladovacích opatření

  Bezpečnostní list

  Sanosil S010

  SANOSIL S010 Ag je univerzální antivirový dezinfekční prostředek
  Baleno v objemech: kanystry 25 L a 5 L

  Použití

  • Nejčastěji k dezinfekci aerosolem, prostorová dezinfekce, dezinfekce sprejem
  • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků

  Účinnost

  • Bakterie, viry, kvasinky a plísně, bakteriální endospory, biofilmy

  Záruční doba

  • 2 roky

  Účinné látky

  • 5% Peroxid vodíku, 0.005% stříbro
  • Standardní věty o nebezpečnosti H315

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102, P280, P305+P351+P338
  P337+P313, P501

  Typ výrobku:

  • K přímému použití

  Dodání a skladování:

  • Bez zvláštních dodacích a skladovacích opatření

  Bezpečnostní list

  Sanosil S025

  Sanosil® SUPER 25 Ag

  Použití

  • Povrchová dezinfekce, dezinfekce aerosolem, prostorová dezinfekce, dezinfekce sprejem
  • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků
  • Aplikace v chladících věžích

  Účinnost

  • Bakterie, viry, kvasinky a plísně, bakteriální endospory, biofilmy

  Záruční doba

  • 2 roky

  Účinné látky
  50% Peroxid vodíku, 0.05% stříbro
  Standardní věty o nebezpečnosti

  • H272, H314, H335, H302+H332

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P102, P220, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P308+P311, P501

  POPIS VÝROBKU
  SANOSIL® SUPER 25 Ag je vícesložkový dezinfekční prostředek. Jako oxidační činidlo je použit peroxid vodíku, který je navázán na stabilizační činidla, aby vznikl komplexní roztok. Dlouhodobý účinek je zajištěn přidáním stopového množství stříbra, které zde vystupuje jako katalyzátor. Bakteriální účinek stříbra je založen na faktu, že se jednovalentní iont stříbra váže velmi pevně na proteiny bakterií pomocí kovalentní nebo koordinační vazby, čímž je inaktivuje nebo z nich vytvoří sraženinu.

  Efektivita Sanosilu proti bakteriím, virům, amébám, houbám a řasám, tzn., jeho extrémně široký rozsah použití jej činí snadno použitelným pro koncového uživatele; tzn., že je potřeba pouze jeden výrobek tam, kde byly dříve nutné 2 i 3 různé dezinfekční produkty.
  Díky dobré stabilitě výrobku zaručujeme dlouhou skladovací dobu. Produkt zůstává stabilní při vysokých teplotách vody/vzduchu a jeho účinnost se dokonce zvýší při vysokých teplotách.
  Díky jeho dlouhotrvající efektivitě a zmíněným charakteristikám zabránění rekontaminaci se tento výrobek perfektně hodí pro dezinfekci pitné vody a studní.
  SANOSIL® SUPER 25 Ag je nezávadný dezinfekční produkt. Jeho hlavní součást - peroxid vodíku - neznečišťuje odpadní vody, protože se rozkládá na vodu a kyslík (H2O a O2), tzn., že nevytváří škodlivé vedlejší produkty.
  Dvě základní součásti (H2O2 a Ag) zvyšují synergií své výhody. Bakteriální efekt nastupuje rychleji a mnohem intenzivněji, než kdyby každá ze součástí byla použita zvlášť.
  Kombinovaný efekt oxidace a oligodynamiky vytvořily dvoufázový produkt, který je - na rozdíl od jiných dezinfekčních prostředků - schopný zničit biofilmy. Tento proces je důležitý při ničení virů a bakterií, jež vytvářejí biofilmy jako svoji přirozenou ochranu. Kyslík, oddělený z peroxidu vodíku ničí biofilm, čímž umožní stříbru bez překážek zničit bakterie nebo viry.
  SANOSIL® SUPER 25 Ag je obzvláště účinný k ochraně vody před rekontaminací bakteriemi a viry. Sanosil je moderní dezinfekce.

  Bezpečnostní list

  Sanosil S003

  Sanosil S003 Ag
  je vysoce účinný dezinfektant pro široké užití, je založen na peroxidu vodíku a stříbru. Sanosil S003 Ag je zvláště vhodný pro dezinfekci povrchů, nástrojů, zařízení apod. Produkt má excelentní dlouhodobou účinnost, je ekologicky nezávadný (prakticky 100% odbouratelný), aplikace je snadná a bezpečná, má neutrální vůni a chuť. Sanosil S003 Ag nezpůsobuje podráždění kůže nebo alergie, nemá karcinogenní ani mutagenní účinky.

  Účinný proti gram pozitivním a gram negativním bakteriím virům (s i bez ochranné vrstvy), kvasinkám, houbám, plísním, široké spektrum protozoa, spóry tvořící organismy
  AB1-TMV
  Úplný seznam testovaných patogenů viz stránka "Testy účinnosti"

  Charakteristické vlastnosti:

  • Sanosil S003 neobsahuje alkoholy, fenoly,aldehyd, QAC, aroma či barviva.
  • Sanosil S003 nemá nepříjemné senzorické vlastnosti (vůně, chuť)
  • Sanosil S003 neničí přirozený, jemně kyselý film na kůži, který ji chrání před průnikem bakterií a virů
  • Sanosil S003 je nehořlavý  

  Obsah:

  • Peroxid vodíku 1,5%
  • Stříbro 0,003%  

  Balení

  • kanystr 5 l
  • kanystr 20 l
  • kanystr 25 l

  Sanosil S003 Ag je Ministerstvem zdravotnictví ČR registrovaný biocidní přípravek
  Sanosil S003 Ag je registrovaný v DGHM (listed by the German Society for Hygiene and Microbiology)
  Sanosil S003 Ag je testován podle normy SN EN 1500, laboratoře Simec AG; certified by Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products

  Bezpečnostní list